9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023
#IG-210691

Chính trị - Ngoại giao

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023

Hà Nội (TTXVN 23/3) Bên cạnh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 được trao cho các cá nhân trong các lĩnh vực như : học tập, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, lao động sản xuất, công tác Đoàn-Hội…
Xuất bản:Thứ bảy, 23/03/2024 06:49 (GMT+7)