84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
#IG-16325

Chính trị - Ngoại giao

84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Hà Nội (TTXVN 19/5) Năm 2019, có 84,45% người dân tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng gần 1,5% so với năm 2018 và gần 2,3% so với năm 2017. Các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ tăng nhiều nhất trong năm 2019.
Xuất bản:Thứ ba, 19/05/2020 15:15 (GMT+7)