Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

8 quyền cơ bản của người tiêu dùng

8 quyền cơ bản của người tiêu dùng

Hà Nội (TTXVN 15/3) Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức vào 15/3 hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

 • Ngày:
  15/03/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ