8 dự án trong Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số đến năm 2020
#IG-10268

Y tế - Cộng đồng

8 dự án trong Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số đến năm 2020

Hà Nội (TTXVN 23/5) Bộ Y tế vừa triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018. Thời gian qua, nhờ các chương trình mục tiêu y tế - dân số, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản như thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh…
Xuất bản:Thứ tư, 23/05/2018 16:13 (GMT+7)