70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước
#IG-116607

Văn hóa - Xã hội

70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước

Hà Nội (TTXVN 15/3) Cách đây 70 năm, ngày 15/3/1953, tại khu Đồi Cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL về việc thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam”, mở ra con đường xây dựng, phát triển nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bảy thập kỷ qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, làm tròn nhiệm vụ phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và hội nhập mạnh mẽ với điện ảnh khu vực và thế giới.
Xuất bản:Thứ tư, 15/03/2023 05:51 (GMT+7)