7 tháng năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 358,76 triệu USD
#IG-104685

Kinh tế - Hội nhập

7 tháng năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 358,76 triệu USD

Hà Nội (TTXVN 1/8) Trong 7 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 358,76 triệu USD, bằng 62,9% với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng vốn đăng ký đạt trên 313,8 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD, bằng 10,6% so với cùng kỳ.
Xuất bản:Thứ hai, 01/08/2022 16:26 (GMT+7)