6 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt con số ấn tượng 27,88 tỷ USD
#IG-104397

Kinh tế - Hội nhập

6 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt con số ấn tượng 27,88 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 2/7) 6 tháng năm 2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt con số ấn tượng 27,88 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. 4 thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Xuất bản:Thứ bảy, 02/07/2022 05:49 (GMT+7)