6 tháng năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
#IG-104401

Kinh tế - Hội nhập

6 tháng năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

Hà Nội (TTXVN 3/7) 6 tháng đầu năm 2022 , số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước đạt mức kỷ lục với 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, có 40.667 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 17/17 lĩnh vực.
Xuất bản:Chủ nhật, 03/07/2022 06:04 (GMT+7)