Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

6/10 thanh thiếu niên Mỹ sử dụng TikTok

6/10 thanh thiếu niên Mỹ sử dụng TikTok

Hà Nội (TTXVN 4/8) 62% thanh thiếu niên Mỹ sử dụng TikTok ít nhất 1 lần/tháng.

 • Ngày:
  04/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ