50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Những bài học quý giá
#IG-116255

Quốc phòng - An ninh

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Những bài học quý giá

Sapo ngoài: Hà Nội (TTXVN 26/1) Hội nghị Paris và Hiệp định Paris để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có ý nghĩa to lớn cả trong lịch sử và tình hình hiện nay. Đó là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng phát huy thế mạnh của ngoại giao, kết hợp với mặt trận chính trị-quân sự, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giành toàn thắng; bài học về kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia dân tộc; bài học về tầm quan trọng của thực lực; bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xuất bản:Thứ năm, 26/01/2023 07:02 (GMT+7)