50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử
#IG-116209

Chính trị - Ngoại giao

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử

Hà Nội (TTXVN 17/1) Ngày 13/5/1968, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Mỹ đã chính thức bắt đầu tại Paris (Pháp). Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 tháng 16 ngày, là cuộc thương lượng ngoại giao gắn liền với chiến trường, vô cùng cam go, dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Cuộc đàm phán kết thúc bằng Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX.
Xuất bản:Thứ ba, 17/01/2023 06:03 (GMT+7)