50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Kết quả của Hiệp định Paris
#IG-116249

Chính trị - Ngoại giao

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Kết quả của Hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 21/1) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có 9 chương 23 điều, gồm 4 loại điều khoản chính. Hiệp định đáp ứng những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc mà Việt Nam đã nêu lên trong đàm phán.
Xuất bản:Thứ bảy, 21/01/2023 07:17 (GMT+7)