5 tháng năm 2023: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam  đạt gần 10,86 tỷ USD
#IG-117368

Kinh tế - Hội nhập

5 tháng năm 2023: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 10,86 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/5) Tính đến 20/5/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 10,86 tỷ USD, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Xuất bản:Thứ tư, 31/05/2023 06:01 (GMT+7)