5 tháng năm 2023: Số vụ tai nạn giao thông giảm 15,7%