5 tháng năm 2020: Nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 3,3 tỷ USD