46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021): Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao
#IG-20067

Kinh tế - Hội nhập

46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021): Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

Hà Nội (TTXVN 30/4) 46 năm qua (30/4/1975 - 30/4/2021), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
Xuất bản:Thứ sáu, 30/04/2021 08:52 (GMT+7)