45.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
#IG-10247

Kinh tế - Hội nhập

45.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Hà Nội (TTXVN 20/5) Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp then chốt thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức triển khai Chương trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng.
Xuất bản:Chủ nhật, 20/05/2018 13:26 (GMT+7)