4 tháng năm 2021: Xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỷ USD