4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở Bắc Ninh
#IG-105587

Văn hóa - Xã hội

4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở Bắc Ninh

Hà Nội (TTXVN 5/11) Bắc Ninh là vùng đất văn hóa với những sắc thái riêng vừa tiêu biểu, vừa độc đáo. Nơi đây hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các di sản văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xuất bản:Thứ bảy, 05/11/2022 05:46 (GMT+7)