Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại Việt Nam

3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 24/12) Theo Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 30/1/2019, tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra sẽ trở thành đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại Việt Nam.

 • Ngày:
  24/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ