3 chuyến thăm Việt Nam đáng nhớ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro
#IG-10953

Chính trị - Ngoại giao

3 chuyến thăm Việt Nam đáng nhớ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Hà Nội (TTXVN 11/9) Vị lãnh tụ huyền thoại của Cuba là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này.
Xuất bản:Thứ ba, 11/09/2018 20:20 (GMT+7)