25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc
#IG-105029

Giáo dục - Khoa Học

25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc

Hà Nội (TTXVN 8/9) Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước. Theo đó, có tổng cộng 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xuất bản:Thứ năm, 08/09/2022 06:04 (GMT+7)