21 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 3/2023)
#IG-116567

Chính trị - Ngoại giao

21 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 3/2023)

Hà Nội (TTXVN 10/3) Tính đến tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII có 21 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Thường trực là đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài ra còn có 6 Phó Chủ nhiệm khác và 13 Ủy viên.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/03/2023 06:06 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ