2025 - “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế”
#IG-210687

Chính trị - Ngoại giao

2025 - “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế”

Hà Nội (TTXVN 24/3) Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 21/3/2024 đã thông qua một nghị quyết tuyên bố 2025 là “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế”. Nghị quyết khuyến khích các nước thành viên, các tổ chức thành viên LHQ và các tổ chức khu vực cũng như quốc tế ủng hộ “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế 2025” một cách phù hợp nhằm lan tỏa các giá trị của hòa bình và niềm tin.
Xuất bản:Chủ nhật, 24/03/2024 05:30 (GMT+7)