2 tháng năm 2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,3%
#IG-116513

Kinh tế - Hội nhập

2 tháng năm 2023: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,3%

Sapo ngoài Hà Nội (TTXVN 3/3) Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2023 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,8%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,2%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,3%.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/03/2023 05:50 (GMT+7)