2 tháng đầu năm 2024: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,6%
#IG-210473

Kinh tế - Hội nhập

2 tháng đầu năm 2024: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,6%

Hà Nội (TTXVN 1/3) 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%, nhập khẩu tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/03/2024 11:21 (GMT+7)