Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII

19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 1/2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

 • Ngày:
  01/02/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ