112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023): Sự kiện mở đầu cho hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam
#IG-117442

Chính trị - Ngoại giao

112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023): Sự kiện mở đầu cho hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 5/6) Cách đây 112 năm, ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành, bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày nay.
Xuất bản:Thứ hai, 05/06/2023 05:56 (GMT+7)