11 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 48 tỷ USD