11 tháng năm 2023:  Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Hà Nội tăng 77,1%
#IG-209550

Kinh tế - Hội nhập

11 tháng năm 2023: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Hà Nội tăng 77,1%

Hà Nội (TTXVN 2/12) 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội ước đạt 2.690 triệu USD, tăng 77,1% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 5 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Xuất bản:Thứ bảy, 02/12/2023 06:00 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI