11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6%
#IG-209539

Kinh tế - Hội nhập

11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6%

Hà Nội (TTXVN 1/12) 11 tháng năm 2023 , cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/12/2023 09:39 (GMT+7)