11 tháng năm 2023: 19 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày