11 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt kỷ lục