11 tháng năm 2022: Kinh tế-xã hội Ninh Bình khởi sắc, nhiều chỉ tiêu tăng