100 dân thường thiệt mạng/ngày do xung đột vũ trang trên thế giới
#IG-17537

Quốc phòng - An ninh

100 dân thường thiệt mạng/ngày do xung đột vũ trang trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 5/9) Xung đột, cùng với mất an ninh, thể chế yếu kém và khả năng tiếp cận công lý hạn chế vẫn là mối đe dọa đối với phát triển bền vững. Mỗi ngày thế giới có khoảng 100 dân thường thiệt mạng do xung đột vũ trang.
Xuất bản:Thứ bảy, 05/09/2020 11:13 (GMT+7)