10 thương hiệu đứng đầu
#IG-62892

Kinh tế - Hội nhập

10 thương hiệu đứng đầu "Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022" của Brand Finance

Hà Nội (TTXVN 8/2) Theo xếp hạng "Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022" (Global500) của Brand Finance, Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới, định giá 355 tỷ USD. Theo sau đó là Amazon và Google.
Xuất bản:Thứ ba, 08/02/2022 15:58 (GMT+7)