10 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI
#IG-105534

Kinh tế - Hội nhập

10 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 31/10) 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất bản:Thứ hai, 31/10/2022 05:55 (GMT+7)