10 tháng năm 2022, kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực
#IG-105526

Kinh tế - Hội nhập

10 tháng năm 2022, kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực

Hà Nội (TTXVN 30/10) Trong 10 tháng năm 2022, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. CPI bình quân được kiểm soát với mức 2,89% chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9% thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng phục hồi, nhất là sức cầu trong nước tình hình doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc...
Xuất bản:Chủ nhật, 30/10/2022 06:01 (GMT+7)