10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất
#IG-117352

Giáo dục - Khoa Học

10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

Hà Nội (TTXVN 30/5) Theo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%. Trong 22 lĩnh vực đào tạo, Môi trường và Bảo vệ môi trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021. Xếp sau lần lượt là Nông-Lâm-Thủy sản, Nghệ thuật.
Xuất bản:Thứ ba, 30/05/2023 05:36 (GMT+7)