10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam
#IG-209602

Văn hóa - Xã hội

10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/12) Sau một thời gian tổng hợp và thiết lập hồ sơ đề cử, Tổ chức Kỷ lục châu Á đầu tháng 12/2023 đã chính thức có quyết định xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam theo bộ tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2023. Đây là lần thứ 4, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố các Kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings).
Xuất bản:Thứ sáu, 08/12/2023 08:58 (GMT+7)