Thông tấn xã Việt Nam
VIDEOGRAPHIC

Những cách đơn giản để giảm thiểu rác thải nhựa

Hà Nội (TTXVN 8/11) Cách tốt nhất để giảm thiểu rác nhựa là thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa.


08-11-2019 15:30