Thông tấn xã Việt Nam
VIDEOGRAPHIC

Giảm hơn 5.000 biên chế công chức trong năm 2019

Hà Nội (TTXVN 24/11) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018).


24-11-2018 23:23