Các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai

Hà Nội (TTXVN 9/4) Cuộc chạy đua lên Mặt Trăng đang bắt đầu nóng lên với việc các tổ chức hàng không vũ trụ lớn trên thế giới công bố các sứ mệnh thám hiểm mới trong thời gian tới.
#IG-19787
Các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai
Xuất bản:09-04-2021