Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NAFTA


Ba lựa chọn cho phiên bản NAFTA mới

Hà Nội (TTXVN 16/4) Sau những cuộc thảo luận giữa các Bộ trưởng phụ trách tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) của Mỹ, Canada và Mexico thời gian gần đây, cả ba nước này hiện đang đứng trước ba lựa chọn cho phiên bản NAFTA mới.

Những điểm then chốt trong tái đàm phán NAFTA

Hà Nội (TTXVN 18/8) Vòng tái đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) diễn ra từ ngày 16 đến 20/8/2017 giữa Mỹ, Canada và Mexico, trong bối cảnh quan ngại gia tăng về tương lai của thỏa thuận thương mại ba bên kéo dài hàng thập kỷ qua này.

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong NAFTA

Hà Nội (TTXVN30/11) Thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico đã tăng từ 9,1 tỷ USD năm 1993, 1 năm trước khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có hiệu lực, lên 76,2 tỷ USD năm 2015.