Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quý IV năm 2020: Lực lượng lao động tiếp tục tăng

Quý IV năm 2020: Lực lượng lao động tiếp tục tăng

Hà Nội (TTXVN 11/1) Quý IV năm 2020, lực lượng lao động tiếp tục tăng theo đà hồi phục của quý III, nhưng vẫn chưa thể trở về trạng thái khi chưa có dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng trở lại trong năm 2020, sau nhiều năm liên tục giảm.

 • Ngày:
  11/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ