Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quý II/2020: 2,4 triệu lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 (so với Quý I/2020)

Quý II/2020: 2,4 triệu lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 (so với Quý I/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/7) Dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các địa phương trong cả nước. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2020 là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

 • Ngày:
  13/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ