Dịch COVID-19: Hơn 47.200 người tử vong trên thế giới  (Từ ngày 1/2 đến 10h ngày 2/4/2020)