Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cơ chế "một cửa" - đột phá trong cải cách thể chế hành chính

Cơ chế "một cửa" - đột phá trong cải cách thể chế hành chính

Hà Nội (TTXVN 15/1) "Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc hành chính Nhà nước của tổ chức, công dân chỉ thông qua một đầu mối tại cơ quan hành chính.

 • Ngày:
  15/01/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ