Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2019 tăng 7,9%

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2019 tăng 7,9%

Hà Nội (TTXVN 30/1) Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2019 ước tính tăng 7,9%, thấp hơn mức tăng 22,1% của cùng kỳ năm 2018.

  • Ngày:
    30/01/2019
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa trong nước
  • Lĩnh vực:
    Kinh tế - Hội nhập
  • [Download]
  • Trang chủ