Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

6 tháng năm 2020: GRDP TP Hồ Chí Minh tăng 1,02%

6 tháng năm 2020: GRDP TP Hồ Chí Minh tăng 1,02%

Hà Nội (TTXVN 9/7) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 của TP Hồ Chí Minh ước tính tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2019.

 • Ngày:
  09/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ